O nas

Leon Gray Sp. z o.o. działająca pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu i Coachingu to firma specjalizująca się w profesjonalnych zastosowaniach współczesnej psychologii w takich obszarach biznesowych jak: sprzedaż, negocjacje, skuteczna komunikacja z klientem oraz trwałe nawiązywanie relacji z partnerem biznesowym.

Naszym celem jest spra­wić, aby dzięki zdobytej u nas wiedzy nasz Klient osią­gał jeszcze lepsze rezultaty w obszarach prowadzonych przez siebie działań biznesowych.

Dlatego też, osoby pro­wa­dzące nasze warsztaty to trenerzy z wie­lo­let­nim
doświad­cze­niem w obszarach sprzedaży i biznesu. To praktycy, a nie teoretycy tematu. Szkoleniowcy o naj­wyż­szym stop­niu pro­fe­sjo­na­li­zmu, posia­da­jący cer­ty­fi­katy tre­ner­skie oraz licen­cje pre­sti­żo­wych zawo­do­wych stowarzyszeń.

Indywidualne podejście do Klienta oraz wieloletnie doświadczenie na rynku szkoleń jest tym, co nas wyróżnia  z tłumu licznych firm szkoleniowych. Kompetencje naszych trenerów pozwalają na kształcenie pracowników oraz indywidualnych przedsiębiorców
w zakresie rozwoju ich umiejętności psychospołecznych w relacjach biznesowych
z Klientem.

Firma Leon Gray z siedzibą w Warszawie swoim zasięgiem obejmuje cały kraj prowadząc liczne szkolenia w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice oraz Gdańsk.
Zdobądź certyfikat !!